Het Belang van Limburg

Sollicitat­ie

- Jos Roofthooft schrijft hier wekelijks zijn mop van de week

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af te stempelen. Omdat op sommige formuliere­n wel 10 stempels nodig zijn, moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen. De eerste sollicitan­t meldt zich en de notaris vraagt of hij tot 10 kan tellen. “Ja, natuurlijk”, antwoordt de man. “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.”

“Kun je dat ook vooruit?”, vraagt de notaris. “Nee”, luidt het antwoord. “Ik heb hiervoor in het leger gewerkt en daar telden we altijd zo.” “Niet geschikt. Ik wens je nog een prettige dag en stuur aub even de volgende sollicitan­t naar binnen.” Ook aan die man vraagt de notaris of hij tot 10 kan tellen. “Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2.”

“Ja, maar kunt u niet in de normale volgorde?” “Nee”, zegt de man. “Ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik langs de huisnummer­s liep.” “Bedankt en tot ziens, de volgende aub!”

De notaris weer: “Kunt u tot 10 tellen ?”

De derde kandidaat: “Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.” “Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt ?” “Nou, bij de stad.”

“Zeg eens, niet dat het nodig is, maar kunt u ook verder tellen dan 10”, vraagt de notaris. “Maar natuurlijk, boer, vrouw, koning, aas.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium