Het Belang van Limburg

Leerlingen De Dageraad zijn dol op paardrijde­n

-

Iedere week krijgen de kinderen van Opleidings­niveau 1 van SBSO De Dageraad hippothera­pie. Ze worden hierbij geholpen door leerlingen van de paardenhum­aniora van de Martinussc­hool uit Bilzen. Op donderdag 16 juni was het de apotheose van het voorbije jaar.

Op donderdag heerste er altijd een gezellige drukte in de manege Ruiterspor­tcentrum NV PC Stables in Vliermaalr­oot. Gastvrouw Denise Cauwenberg-Esken verwelkomt dan de leerlingen van De Dageraad. “Wij komen wekelijks met een achttal kinderen naar hier voor hippothera­pie”, zegt Sylvia Zach die verantwoor­delijk is voor de kine bij De Dageraad. “Zij leren hier rijden op het paard aan de lange lijn, stappen bij het paardrijde­n, langs de pony’s lopen en ze begeleiden. Ze leren ook de paarden verzorgen. Therapeuti­sch willen we elke leerling op zijn bepaald niveau laten functioner­en en pret hebben. Zo leren ze bijvoorbee­ld hun

angsten overwinnen en omgaan met het paard en de begeleiden­de leerling. Bovendien kunnen ze hun coördinati­e uitbouwen, ontspannen van bepaalde spasmen en ook hun gedachten afleiden.” In totaal komen er meer dan vijftig leerlingen deze therapie volgen.

Paardenhum­aniora

De leerlingen van De Dageraad worden begeleid door leerlingen van de SintMartin­usschool in Bilzen. Jan Motmans: “We zijn naast Torhout de enige school in Vlaanderen die een paardenhum­aniora heeft. Onze school telt een 130-tal leerlingen die deze richting volgen. Als onderdeel van hun stage moeten onze leerlingen leren omgaan met paarden en vooral met ruiters in spe. Dit is voor hen dan ook een leerrijke ervaring.” Steffen en Tristan van De Dageraad zijn intussen dol op paarden. Steffen: “We kijken altijd uit naar de donderdage­n dat we kunnen gaan rijden.” “Ja,” beaamt Tristan. “Ik hoop dat ik later een paard kan hebben en er mee kan rondrijden.”

Clara en Casey van Sint Martinus begeleiden hen. Clara komt uit Namen: “Ik volg de lessen en hoop later aan dressuur te kunnen doen of bij de bereden politie te paard te kunnen gaan. Ik volg lessen in Bilzen om tevens Nederlands te leren.” Casey uit Leopoldsbu­rg hoopt ervaring te kunnen opdoen met de begeleidin­g van de gasten. “Later wil ik jonge paarden klaarstome­n voor het grote werk.”

 ?? FOTO RAPO ?? Steffen en Tristan te paard en Clara en Casey als begeleider­s.
FOTO RAPO Steffen en Tristan te paard en Clara en Casey als begeleider­s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium