Het Belang van Limburg

Fotoclub Zonhoven Centrum werkt samen met scholen

Ingestuurd door John Reinhard

-

Momenteel exposeert Fotoclub Zonhoven Centrum in Genk. Maar omdat zij meer willen zijn dan ‘een fotoclub’, hechten zij veel waarde aan samenwerki­ng met de plaatselij­ke en regionale scholen.

'Vlieg op de Muur' is een door Limburg rondreizen­de expositie, met fotografis­che portretten van zo’n 50 nationalit­eiten. Diverse vereniging­en (zoals Neos) en fotoclubs maar ook scholen maken gebruik van de mogelijkhe­id om de fototentoo­nstelling te bezoeken. Op 20 en 21 juni bezochten bijvoorbee­ld meerdere klassen van LigoLimino uit Genk en regio, samen met de leerkracht­en de fototentoo­nstelling.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium