Het Belang van Limburg

Handelaars Grote Baan krijgen toch hinderprem­ie

- Chris Nelis

WEGENWERKE­N HOUTHALEN-HELCHTEREN Handelaars langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren kregen aanvankeli­jk geen hinderprem­ie voor de werken, maar na aandringen van burgemeest­er Alain Yzermans wordt die nu toch toegekend.

“Handelaars kunnen pas in aanmerking komen voor een premie als ze een maand hinder ondervinde­n van werkzaamhe­den die voor hun deur worden uitgevoerd”, zegt burgemeest­er Alain Yzermans. “Maar de werken aan de Grote Baan worden in fases uitgevoerd en die fases worden telkens binnen drie weken afgerond. Maar de handelaars ondervinde­n wel hinder tijdens de volledige duur van de werken, ook al vinden die niet voor hun deur plaats. Daarom hebben we bij Vlaams minister Lydia Peeters aangedrong­en op die premie. En ze heeft ons die nu ook toegezegd.”

Jan Boots, zaakvoerde­r van City D, het bedrijf dat de handelsont­wikkelinge­n in de gemeente ondersteun­t, vindt ook dat er hinder is voor de handelaars en drong daarom ook aan op een premie bij de minister. “Het gaat hier om een vast bedrag van 2.000 euro”, zegt Boots. “Dat is niet voor kmo’s, wel voor consumentg­erichte detailhand­el. Het gaat in dit geval om zo’n veertig zaken. Die premie is niet alleen belangrijk voor de handelszak­en die nu hinder ondervinde­n maar ook om een draagvlak te creëren voor wanneer de werken voor de Noord-Zuidverbin­ding worden uitgevoerd.”

 ?? FOTO CHRIS NELIS ?? Handelszak­en langs de Grote Baan kunnen nu toch aanspraak maken op een hinderprem­ie van 2.000 euro.
FOTO CHRIS NELIS Handelszak­en langs de Grote Baan kunnen nu toch aanspraak maken op een hinderprem­ie van 2.000 euro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium