Het Belang van Limburg

Fusiegemee­nte Kinrooi viert 50ste verjaardag met jaartje uitstel

- Patrick Brebels

FEEST KINROOI

In september 2021 bestond Kinrooi 50 jaar als fusiegemee­nte. “We deden in het voorjaar van 2021 een beroep op onze bevolking om een feestprogr­amma samen te stellen”, vertelt burgemeest­er Wim Rutten (cd&v). “De respons was overweldig­end en de stuurgroep 50 jaar Kinrooi stelde een prachtig programma samen voor een vierdaags feest in september 2021. We hadden vanaf het begin wel vooropgest­eld dat de festivitei­ten alleen zou doorgaan als heel Kinrooi zonder beperkinge­n vrijuit zou kunnen feestviere­n. Wegens corona kon dat toen niet en dus werd beslist om het feest een jaar uit te stellen.”

“Omdat het vereniging­sleven weer op volle toeren draait en heel veel organisati­es activiteit­en presentere­n, hebben we het feestprogr­amma beperkt tot één dag: zaterdag 25 juni”, aldus voorzitter Mark Hoedemaker­s van de organisere­nde stuurgroep. “Om 14 uur starten we met een academisch­e zitting: Armand Schreurs zal zijn poppen hanteren om diverse Kinrooiena­ren hun kijk op de gemeente te ontfutsele­n. Daarna presenteer­t heemkundig­e Hubert van Eygen Het geheugen van Kinrooi. In dit boek schetst hij een eigenzinni­g beeld van de wortels waaruit Kinrooi gegroeid is. Daarna verzamelen de vrijwillig­ers van ongeveer 250 vereniging­en voor een groot vrijwillig­ersfeest. Vanaf 18 uur geniet het personeel van de gemeente van een uitgesteld­e nieuwjaars­receptie en vanaf 19 uur gaan de deuren open voor het grote publiek. Vlaanderen Zingt wordt dan het topeveneme­nt.”

Babyborrel

Schepen van Burgerzake­n Sylvie Henckens (cd&v): “In de feesttent op het Bastion organisere­n we op zondag 26 juni nog twee events die wegens corona ook al niet konden plaatsvind­en. Vanaf 10 uur zijn alle ouders van onze jongste inwoners – de baby’s geboren in 2021 – welkom op een babyborrel en een ontbijtbuf­fet. Daarna volgt een verwelkomi­ng voor de 675 personen die in 2019, 2020 en 2021 in Kinrooi kwamen wonen.”

 ?? FOTO PABR ?? Hubert van Eygen: “Op zaterdag 25 juni wordt een herinnerin­g toegevoegd aan ‘Het geheugen van Kinrooi’.”
FOTO PABR Hubert van Eygen: “Op zaterdag 25 juni wordt een herinnerin­g toegevoegd aan ‘Het geheugen van Kinrooi’.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium