Het Belang van Limburg

“Pas toen ik bezig was met restaurati­e, zag ik wie dit werk geschilder­d had”

-

TOEVAL heemkring van Nieuwerker­ken die via Facebook een oproep deed, kwam hij uit bij schilder en restaurate­ur Roland Sauwens.

Signatuur

Vol goesting begon Roland aan het werk. “Schilderij­en restaurere­n is voor mij altijd al een hobby geweest. Het ging om een doek van 45 op 45 cm met de beeltenis van een man”, begint Roland het verhaal. “Nestor Appeltans van de Heemkundig­e Kring vertelde me dat het om oud-burgemeest­er Jeuris ging.” Jeuris werd geboren op 15 april 1892 en overleed op 64-jarige leeftijd in 1956. Hij was burgemeest­er van deelgemeen­te Kozen tussen 1927 en 1939.

“Ik rolde het doek af en bracht het aan op nieuw canvas”, gaat Roland verder. “Pas nadat ik het grondig had schoongema­akt vond ik de datum 1929 en de signatuur van de schilder. Mijn adem stokte van verbazing, maar vooral ook van ontroering... Het was een 93 jaar oud werk van mijn eigen vader, Eugène Sauwens, die ook decoratie- en hobbyschil­der was, en van wie ik de liefde voor het schilderen en restaurere­n heb meegekrege­n.” Het werk is intussen bijna klaar en mag weer gezien worden. “Ik ben enorm vereerd dat ik deze restaurati­e mag doen en ik heb ze dan ook met veel liefde uitgevoerd”, besluit Roland.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium