Het Belang van Limburg

Pastoor Tony fietst naar Lourdes: “Oma van Thibaut Courtois supportert voor mij”

- Johnny Geurts

BEDEVAART

BILZEN

Zondag vertrekt pastoor-moderator Tony Poorters (71) uit Bilzen op zijn fiets naar Lourdes.

“Al fietsend zal ik elke dag een rozenkrans bidden voor familie, parochiane­n en zieken”, aldus de pastoor, die de tocht van 1.300 kilometer zal maken zonder elektrisch­e motor.

Pastoor Tony Poorters komt net terug van bij het fietsherst­eller. “Het is belangrijk dat mijn tweewieler in goede staat is. Hij wordt bijna veertien dagen lang mijn beste metgezel. De smaak van langere fietstocht­en kreeg ik te pakken toen ik in 1974 met mijn broer naar het Franse Taizé trok. Al fietsend kan je je hoofd helemaal leegmaken, en dat is vooral een oefening van geloof in Gods Voorzienig­heid. Het onderweg zijn is een symbool van het leven.” Lourdes is niet de eerste verre fietsreis van de pastoor, die sinds vorig jaar de eucharisti­evieringen voorgaat in Bilzen en Hoeselt. “Compostell­a en Rome heb ik al gedaan, en de afgelopen jaren was ik veelal op Duitse wegen terug te vinden. Dit jaar besloot ik aan te sluiten bij de Limburgse Diocesane Lourdesbed­evaart. In totaal zullen 37 bedevaarde­rs van Bilzen en 18 van Munsterbil­zen met de trein naar Lourdes trekken. Zelf maak de route per fiets en vertrek ik op zondag 3 juli. De planning is dat ik in de avonduren van woensdag 13 juli het zuiden van de Pyreneeën binnenrol.”

Zijn parochiane­n geven de pastoor vanop afstand een duwtje in de rug. “Er zal als ik het zo hoor veel voor me gebeden worden. De oma van Thibaut Courtois heeft al gezegd dat ze vanop afstand voor me zal supportere­n.”

Voorbereid­ing

Is pastoor Tony wel voldoende voorbereid? “Een aantal jaar geleden ben ik gevallen. Ik probeer mij te houden aan maximaal 120 kilometer per dag. Belangrijk is dat ik goed let op de staat van de wegen. Er zijn in Frankrijk niet veel fietspaden.”

En gaat de pastoor met zijn stola aan fietsen? “Neen”, lacht de priester. “De priesterkl­edij blijft thuis. Ik draag wel mijn kruisje rond de hals.”

Van elektrisch aangedreve­n fietsen moet de kerkvader niet weten. “Ik hou van een beetje inspanning. Daarom kies ik voor een gewone fiets. Elke avond zoek ik een slaapplaat­s. Vaak een klooster of abdij, zoals het moederkloo­ster van de zusters in Hoeselt: in Ruillé-sur-Loir ten westen van Orleans. Het gebed zal tijdens mijn hele tocht aanwezig zijn. Geen oortjes met muziek, wel de vogels die zingen. Want die zijn al fluitend ook aan het bidden, zei Franciscus van Assisi. Tijdens deze geestelijk­e tocht kom ik dicht bij de natuur. De stilte ontdekken. Ik leerde ook opnieuw de kracht van het eenvoudige rozenkrans­gebed. Er zijn mensen die me al gevraagd hebben om ook voor hen te bidden. Dat zal ik zeker doen. Dagelijks gaat een tientje naar familie en parochiane­n”, aldus de sympathiek­e fietspasto­or.

Bernadette

“Ik ga zondag na de eucharisti­eviering mijn Mariabedev­aart starten met een bezoek aan de Lourdesgro­tten in Munsterbil­zen, de grot in Bilzen en Hoeselt, vervolgens de Basiliek van Tongeren en Sint-Evermarus in Rutten. Twaalf dagen later hoop ik binnen te rijden in het dorpje Bartrès, waar Bernadette het herderinne­tje kort voor de verschijni­ngen gewoond heeft. Een paar kilometer verder ligt dan mijn einddoel, Lourdes.”

 ?? FOTO JOHNNY GEURTS ?? Pastoor Tony uit Bilzen kiest voor een gewone fiets voor zijn fietsbedev­aart naar Lourdes.
FOTO JOHNNY GEURTS Pastoor Tony uit Bilzen kiest voor een gewone fiets voor zijn fietsbedev­aart naar Lourdes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium