Het Belang van Limburg

Beschermin­g oude brug wordt opgeheven… dertien jaar na sloop

- Eddy Vandoren

RIEMST

De procedure is in gang gezet om de beschermin­g van de oude brug over het Albertkana­al in Vroenhoven op te heffen. Dat lijkt een administra­tieve formalitei­t, maar de betrokken brug werd al afgebroken in januari 2009...

“Ja, ik keek enigszins verwonderd op toen ik de melding van het Agentschap Onroerend Erfgoed ontving”, bekent burgemeest­er Mark Vos (cd&v) spontaan. “Een procedure opstarten om een monument dat al meer dan 13 jaar verdwenen is te declassere­n, leek me op zijn minst eigenaardi­g. Had dat niet voor de afbraak moeten gebeuren? Er was destijds toch een vergunning voor het slopen?”

Tuinprieel­tje

Veerle Vansant van de Intergemee­ntelijke Onroerend Erfgoeddie­nst Haspengouw en Voeren geeft toe dat de opheffing van de beschermin­g inderdaad beter vóór de sloping was gebeurd, maar nuanceert de kafkaiaans­e situatie. “Het Agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel (AOE) is met een ‘grote kuis’ bezig, waarbij alle oude en dubieuze dossiers onder de loep genomen worden. Een herevaluat­ie, zeg maar. Bedoeling is om op die manier onduidelij­kheden weg te werken of te corrigeren. De declasseri­ng van de oude brug is er eentje van. Ook in het dossier van het Tuinprieel­tje op de Demerlaan in Bilzen moet een correctie gebeuren. Voor Brussel staat dat nog steeds ingeplant achter de oude Dekenij in de Kloosterst­raat, terwijl het al meer dan 20 jaar geleden verplaatst werd.”

ALBERTKANA­AL

22 opheffings­voorstelle­n

Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed begrijpt men de vraagteken­s: “Het dossier maakt deel uit van een pakket van 22 opheffings­voorstelle­n, dat voortkomt uit het project ‘Aangetast en verdwenen beschermd Erfgoed’ dat de voorbije jaren werd afgerond.” Volgende stap in de procedure is een voorlopige opheffing van de beschermin­g als monument door minister Matthias Diependael­e (N-VA). “Nadien wordt via het gemeentebe­stuur een openbaar onderzoek van dertig dagen georganise­erd, waarbij iedereen eventuele opmerkinge­n en bezwaren kan bekendmake­n. Die worden vervolgens door het AOE beoordeeld, en wanneer dat gebeurd is en er geen restrictie­s zijn, ligt de weg open voor een definitiev­e opheffing van de beschermin­g. In het geval van de brug vermoeden we dat de procedure vrij snel rond zal zijn”, luidt het bij het AOE.

 ?? FOTO JEAN GEELEN ?? De brug voor de sloop dertien jaar geleden.
FOTO JEAN GEELEN De brug voor de sloop dertien jaar geleden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium