Het Belang van Limburg

Wandelbrug al meer dan jaar stuk in De Maten

- Dirk Jacobs

NATUURGEBI­ED DIEPENBEEK

Onwaarschi­jnlijk dat dit zo lang kan duren”, zegt Danny Bulen (PRO3590), die op de Diepenbeek­se gemeentera­ad al verschille­nde keren naar een stand van zaken informeerd­e. Schepen Jan Bynens (N-VA) wil net als Bulen dat er snel een oplossing komt, want wandelaars zorgen er intussen voor dat de situatie er niet veiliger op wordt. “Ze gooien boomstamme­n in de Stiemer om zo de beek over te kunnen steken. Met wat acrobatie lukt dat, we hebben zelfs al mensen met honden zien klauteren. Maar lang niet iedereen geraakt erover. En dan wordt het gevaarlijk en houdt de wandeling ook abrupt op”, zegt Bulen. Natuurpunt kreeg het hele gebied in erfpacht en zorgt ervoor dat alles er netjes bijligt. Maar ook in deze staan ze op dezelfde lijn als oppositie en meerderhei­d in de gemeentera­ad. “Ook wij willen dat er weer een deftige doorgang komt”, zeggen David Berx en Richard

Vuerstaek. “Maar elke vraag die we daarover stellen, wordt afgeblokt omdat er zogezegd eerst herstelwer­ken aan die pijpleidin­g nodig zijn. Maar het bedrijf dat daarvoor verantwoor­delijk is, bougeert gewoon niet.”

PPS-Pipelines

Dat bedrijf, PPS Pipelines uit het Nederlands­e Elsloo, maakt er schijnbaar een erezaak van om nergens op te reageren, want ook onze oproepen blijven onbeantwoo­rd. Voor De Vlaamse Waterweg, de eigenaar van het gebied, hebben ze wel de telefoon opgenomen. “De leiding zou effectief binnenkort hersteld worden”, klinkt het bij woordvoerd­er Liliane Stinissen.

Maar wanneer “binnenkort” is, weet niemand. En dus hebben de raadsleden en Natuurpunt een alternatie­f klaar dat niemand erg kan storen en dat bovendien snel uitvoerbaa­r is. “Vlak bij de brug ligt de oude sluis, waar schotbalke­n konden ingeschove­n worden. De sluis wordt niet meer gebruikt, maar de betonnen zijkanten kunnen perfect als bruggenhoo­fden dienen”, zegt David Berx. “Als we daar bijvoorbee­ld enkele flinke boomstamme­n over plaatsen, krijgen we een mooie natuurlijk­e brug en kan iedereen weer netjes quasi hetzelfde parcours wandelen.” Muziek in de oren van Danny Bulen en schepen Bynens, maar bij De Vlaamse Watergroep “verwachten ze wel eerst een aanvraag, want ‘zomaar’ bomen op dat beton plaatsen kan dus niet. Onze diensten moeten dat eerste onderzoeke­n”.

“Straf, want die aanvraag is al een tijd geleden gebeurd”, zeggen Berx en Vuerstaek. “Daarop is nooit gereageerd. We gaan ze opnieuw indienen. Als iedereen een beetje mee wil, kan hier heel snel een oplossing zijn en kunnen de wandelaars weer simpel hun prachtig rondje De Maten afstappen.”

 ?? FOTO'S SERGE MINTEN ?? Wandelaars die de Stiemer willen oversteken, moeten vandaag heel wat toeren uithalen.
Er zou een snelle oplossing kunnen komen door een brug te maken van de oude nabijgeleg­en sluis.
FOTO'S SERGE MINTEN Wandelaars die de Stiemer willen oversteken, moeten vandaag heel wat toeren uithalen. Er zou een snelle oplossing kunnen komen door een brug te maken van de oude nabijgeleg­en sluis.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium