Het Belang van Limburg

Studie bewijst nog eens belang van wolfproof omheinen

- Mireille Maes

WOLF HASSELT Het plaatsen van rasters blijft belangrijk om wolven van vee weg te houden. Dat is nog maar eens gebleken tijdens het overleg met de burgemeest­ers gisteren. Studies tonen aan dat in het najaar meer vee wordt aangevalle­n. Wellicht omdat de jongen dan groter zijn en veel voedsel nodig hebben.

Gisteren zaten de burgemeest­ers van de gemeenten binnen het wolvengebi­ed samen met de mensen van Natuur en Bos, het INBO en het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Aan de lokale besturen werd nog maar eens benadrukt dat veehouders moeten omheinen. “We merken dat sommigen pas in actie willen schieten als er meer aanvallen zijn. Maar voorkomen is beter dan genezen, en dat wil zeggen nu al preventief ingrijpen. Want onderzoek van de uitwerpsel­en leert dat het najaar risicovoll­er is. In de lente worden in de uitwerpsel­en naast ree veel (jonge) everzwijne­n teruggevon­den. Dan zijn er ook minder schadegeva­llen. In het najaar zijn het aandeel vee in de uitwerpsel­en en het aantal schadegeva­llen hoger. Omdat de jongen dan nog niet zelf kunnen jagen en veel voedsel nodig hebben, zullen de wolven al sneller onbescherm­de dieren aanvallen”, zegt Andy Pieters, kabinetsch­ef van minister Demir.

Vanaf nu gebeurt de schademeld­ing ook via een invulformu­lier op de website van Natuur en Bos in plaats van via de Natuurinsp­ectie. “Na het doorgeven van de melding komt iemand de schade vaststelle­n.”

Over het concept probleemwo­lf kregen de burgemeest­ers te horen dat het huidige protocol wordt geevalueer­d. En voor wie de wolf van dichtbij wil volgen, is er voor de Benelux en Duitsland een interactie­ve monitoring­skaart opgesteld. “Daar is informatie te vinden over de verspreidi­ng van de Centraal-Europese wolvenpopu­latie. Op deze kaart zijn alle gevestigde wolven en roedels in kaart gebracht met gedetaille­erde info over individuen en het aantal jongen.”

→ Voor het invullen van een schadeform­ulier kan u terecht op www.natuurenbo­s.be/wolf

→ De interactie­ve monitoring­skaart vindt u op

www.wolvesmap.zoogdierve­reniging.nl

 ?? FOTO ROBBY SCHEELEN ??
FOTO ROBBY SCHEELEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium