VTM voert nieu­we fic­tie­reeks af na klacht Vang­he­lu­we

Zen­der geeft toe dat ze im­pact op slacht­of­fers on­der­schat heeft

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Na amper één af­le­ve­ring, over de beer­put­moord, heeft VTM al zijn pres­ti­gi­eu­ze fic­tie­reeks Ont­spoord af­ge­voerd. De reeks was ge- ba­seerd op ge­rucht­ma­ken­de pro­ces­sen, en daar kwam de voor­bije week heel wat kritiek op van slacht­of­fers en ad­vo­ca­ten. ‘On­danks het gro­te pro­fes­si­o­na­lis­me en de juis­te ethiek van de ma­kers van Ont­spoord moe­ten we vast­stel­len dat de, voor­al men­se­lij- ke, im­pact van de­ze reeks gro­ter is dan ver­wacht.’ Het af­voe­ren van de reeks komt er na­dat de ad­vo­caat van Ro­ger Vang­he­lu­we, VTM in ge­bre­ke stel­de. Ook over de bis­schop was een af­le­ve­ring ge­pland.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.