Ro­sie Ver­strae­te (60)

‘Voor mij komt beslissing he­laas te laat’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ro­sie Ver­strae­te (60), de ver­oor­deel­de boe­rin in de beer­put­moord, re­a­geert te­vre­den. Al­leen heeft zij de pech dat de eer­ste af­le­ve­ring, die vol­le­dig op haar le­ven ge­ba­seerd was, woens­dag al werd uit­ge­zon­den. ‘Voor mij komt de beslissing dus te laat en dat vind ik bij­zon­der jam­mer’, zegt ze. ‘VTM heeft écht een zwa­re fout ge­maakt. Ze zwie­ren fic­tie en waar­ge­beur­de fei­ten zo­maar door el­kaar, ter­wijl de kij­ker ach­ter­af niet meer weet wat er écht ge­beurd is. Voor mijn kinderen en ik was dit bij­zon­der zwaar. Op straat wer­den we er voort­du­rend over aan­ge­spro­ken. Maar ik ben ui­ter­aard blij voor de an­de­re be­trok­ke­nen. Want de slacht­of­fers van Ro­nald Jans­sen of Kim De Gel- der ver­die­nen de­ze plat­te sen­sa­tie niet.’ Ver­strae­te werd in 1996 ver­oor­deeld tot 20 jaar dwang­ar­beid voor de moord op Ro­ger Ker­ckaert (47). Ten on­rech­te, houdt ze vol. In de reeks werd haar man voor­ge­steld als een agres­sie­ve­ling. ‘Ter­wijl hij nooit één vin­ger heeft uit­ge­sto­ken naar mij of de kinderen. Door die se­rie zal ie­der­een nu den­ken van wel. Dat neem ik VTM kwa­lijk.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.