Elec­tra­bel hield stroom kunstmatig duur

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Elec­tra­bel heeft tus­sen 2007 en 2010 mis­bruik ge­maakt van zijn machts­po­si­tie op de elek­tri­ci­teits­markt om de prij­zen op te drij­ven. Dat zegt het au­di­to­raat van de Me­de­din­gings­au­to­ri­teit in zijn de­fi­ni­tie­ve ver­slag. Elec­tra­bel heeft de be­schul­di­gin­gen vroe­ger al be­twist, maar het au­di­to- raat blijft bij zijn me­ning. Het stelt dat Elec­tra­bel op be­paal­de mo­men­ten doel­be­wust min­der stroom pro­du­ceer­de, om zo de prij­zen op te drij­ven, iets wat door de mo­no­po­lie­po­si­tie van het be­drijf niet toe­ge­la­ten is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.