Klant mag geen ca­mi­o­net­te hu­ren ‘om­dat u een vrouw bent’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Ik breng mijn aan­ko­pen gra­tis naar huis’, staat er ach­ter op de be­stel­wa­gens van de Waal­se meu­bel­ke­ten Meu­bles Ecu­reuil. Best han­dig, geef toe. Tot u de sleu­tels vraagt. Die kreeg een klant niet... ‘om­dat u een vrouw bent’. On­mo­ge­lijk? Niet bij Meu­bles Ecu­reuil in SaintVaast bij La Lou­vi­è­re, zo schrij­ven de kran­ten van SudPresse. Van pu­re mi­se­rie heeft de da­me in kwes­tie dan maar haar va­der ge­beld om hem te vra­gen de spul­len met de be­stel­wa­gen thuis te krij­gen. ‘Een pijn­lijk voor­val dat niet had mo­gen ge­beu­ren’, zegt di­rec­teur Chris­top­he Mar­san. ‘Een van onze lo­ka­le ver­ko­pers is hier over de schreef ge­gaan, want dit is dui­de­lijk geen be­drijfs- po­li­tiek.’ Al roept de top­man als ver­zach­ten­de om­stan­dig­heid wel in dat er de laat­ste tijd nog­al wat on­ge­val­len ge­beurd zijn met de ca­mi­o­net­tes. ‘Mis­schien wa­ren dat voor­al vrou­wen’, voegt hij er stil­le­tjes aan toe. ‘Maar ik kan u ver­ze­ke­ren dat ik de ver­ko­per op het mat­je roep. Niet al­leen om­dat het dis­cri­mi­na­tie is, maar voor­al om­dat we zo in onze ei­gen voet schie­ten: vrou­wen heb­ben een be­slis­sen­de stem bij de aan­koop van meu­bi­lair. We zou­den wel gek zijn om onze be­lang­rijk­ste doel­groep te schof­fe­ren.’

Fo­to: sp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.