Ster­ren­kun­di­gen boek­ten spe­ci­a­le vlucht voor ‘ko­meet van de eeuw’, en net nu ver­stopt ze zich

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - BERT HEYVAERT

Cha­os rond ISON, de ko­meet van de eeuw: net voor ze zich zal open­ba­ren aan de Aar­de, weet nie­mand nog hoe groot ze is. Het zorgt voor ongerustheid bij de volks­ster­ren­wacht, die spe­ci­aal kijk­vluch­ten en ko­meet­va­kan­ties heeft ge­or­ga­ni­seerd. ‘Maar wat er ook ge­beurt, we gaan de lucht in.’ den en­ke­le ster­ren­kun­di­gen onthutst: ‘ISON is niet meer.’ ‘Die ko­meet is al een paar keer dood ver­klaard’, zegt Marc Van den Broeck van de volks­ster­ren­wacht Ura­nia. ‘Nu was er die cru­ci­a­le pas­sa­ge langs de zon, waar­bij het ijs door de hit­te ver­an­der­de in gas. Er stond een te­le­scoop klaar om ISON op­nieuw te aan­schou­wen als zij uit het zon­licht kwam, maar daar was don­der­dag­avond plots niets meer op te zien. De ko­meet leek ver­dwe­nen.’ Ge­luk­kig ver­scheen ISON vrij­dag­och­tend toch. Uit haar baan ge­sla­gen door de zon en daar­om niet op­ge­merkt met de eer­ste te­le­scoop. Maar er is dui­de­lijk weer een licht­bol aan­we­zig, al is die klei­ner dan voor­heen. ‘Er kan van al­les ge­beurd zijn’, zegt Van den Broeck. ‘Ze kan uit­een­ge­val­len zijn, ze kan in stuk­ken ge­bro­ken zijn. Of ze kan straks, net door de pas­sa­ge langs de zon, vol­le­dig open­bloei­en. ISON houdt blijk­baar van ver­ras­sin­gen, want tij­dens haar tocht naar de Aar­de is ze al een paar keer ver­an­derd.’ Bij Ura­nia vol­gen ze de evo­lu- tie op de voet. Want zon­dag­och­tend, tus­sen 6 uur en 8 uur, staat hun komeetvlucht ge­pland. Voor 125 eu­ro kun­nen ster­ren­lief­heb­bers boven de wol­ken aan­schou­wen hoe de ijs­deel­tjes schit­te­ren in het zon­licht. ‘Of ISON goed te zien zal zijn nu de baan ver­an­derd is, we­ten we niet’, zegt Van den Broeck. ‘Maar so­wie­so gaat de vlucht door. Zien we de ko­meet niet, dan kij­ken we naar ne­vels en naar de maan.’ Ura­nia or­ga­ni­seer­de ook twee ko­meet­rei­zen naar Te­ne­ri­fe, om va­nop de vul­kaan de Tei­de het spek­ta­kel te aan­schou­wen bij een wol­ken­lo­ze he­mel. Ook die gaan ge­woon door. ‘We krui­sen de vin­gers op­dat ISON nog vol­le­dig her­op­leeft’, zegt Van den Broeck. ‘Of ze echt de ko­meet van de eeuw wordt, dat weet ik niet. Maar in elk ge­val: ze is de meest bi­zar­re ko­meet ooit.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.