Maar 1 op 3 le­raars ge­bruikt pc in klas

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Er staan steeds meer com­pu­ters en ICT-ma­te­ri­aal in de Vlaam­se scho­len. Maar ze wor­den niet al­tijd in­ten­sief ge­bruikt. Dat staat in het on­der­wijs­blad Klas­se. In se­cun­dai­re scho­len staat één pc per twee leer­lin­gen. Le­ra­ren staan er po­si­tief te­gen­over en toch zegt amper een op de drie er ge­re­geld ge­bruik van te ma­ken in de les. ICT wordt meer ge­bruikt om les­sen voor te be­rei­den. De drem­pel om die din­gen in de klas te ge­brui­ken, blijft dus hoog. Een an­de­re re­den is het ge­brek aan ICT-vor­ming. ‘Leer­krach­ten krij­gen er de ruim­te niet voor’, zegt Hans De Four van het plat­form KlasCe­ment. ‘Het zijn dap­pe­ren die het ’s avonds of op za­ter­dag doen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.