Bui­ten­land­se job? Het liefst in de VS

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De Ver­e­nig­de Sta­ten, Au­stra­lië en Ca­na­da zijn voor Bel­gi­sche jon­ge­ren de fa­vo­rie­te be­stem­ming voor een bui­ten­land­se job. Dat blijkt uit een en­quê­te van tech­no­lo­gie­fe­de­ra­tie Ago­ria en Jo­bat bij 600 jon­ge­ren tus­sen 18 en 25 jaar. Het me­ren­deel (62,5 pro­cent) is be­reid één tot drie jaar uit te trek­ken voor zo’n bui­ten­land­se werk­er­va­ring. Ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp en de af­stand tot fa­mi­lie en vrien­den zijn de voor­naams­te re­de­nen om het niet te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.