Ga­ra­ge­hou­der rijdt 15 jaar zon­der rij­be­wijs

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

voor D. met hand­boei­en om zijn pol­sen. Hij werd op de zit­ting voor drie op­een­vol­gen­de in­breu­ken op zijn rij­ver­bod ver­oor­deeld tot vijf jaar ge­van­ge­nis­straf. Het open­baar mi­nis­te­rie vroeg de on­mid­del­lij­ke aan­hou­ding van de ga­ra­ge­hou­der. De rech­ter ging daar­op in en D. werd met­een af­ge­voerd naar de ge­van­ge­nis. De man werd nog eens drie keer tot een le­vens­lang rij­ver­bod ver­oor­deeld en moet een boe­te be­ta­len van bij­na 40.000 eu­ro. Hij bleek te heb­ben rond­ge­re­den met niet-ver­ze­ker­de au­to’s en werd be­trapt met 1,5 pro­mil­le al­co­hol in het bloed. D. wordt er op de koop toe van ver­dacht ver­vang­wa­gens te heb­ben aan­ge­bo­den die niet gel­dig ver­ze­kerd wa­ren. ‘Als we hier ooit een dag van de klant hou­den, mag u die ope­nen’, voeg­de D‘Hondt er schert­send aan toe. ‘Al­vast één goe­de raad: stop met het open­hou­den van een ga­ra­ge.’

Fo­to: bfs

Ben­ja­min D.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.