Straf­fe ver­ha­len van tus­sen het stof

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

de oli­fant uit twéé die­ren bestaat. Voor Ex­po ‘58 wou men een in­druk­wek­kend man­ne­tje schie­ten, maar het dier dat de ja­gers in het vi­zier kre­gen, had slechts één slag­tand. Eenmaal ge­scho­ten werd een slag­tand van een an­de­re oli­fant ‘ge­mon­teerd’.

De mees­te op­ge­zet­te bees­ten wer­den ge­scho­ten tij­dens één gro­te jacht­par­tij in Con­go. KRIS­TIEN OP­STAE­LE Een leeuw in het Afri­kaan­se zand... dat ei­gen­lijk af­kom­stig is van een ten­nis­veld in Ter­vu­ren. IN­FO Het mu­se­um (Leu­vense­steen­weg 13 in Ter­vu­ren) is...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.