Red­nic: ‘El Gha­nas­sy mag blij zijn dat hij bij de groep zit’

E

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Vo­ri­ge week liet Yas­si­ne El Gha­nas­sy zich op­mer­ken tij­dens de thuis­ze­ge op Waas­land-Be­ve­ren. Toen hij scoor­de, wei­ger­de hij om te jui­chen en na de match trok hij – zon­der de Gent­se fans te groe­ten – met­een naar de kleed­ka­mer. Zo’n hou­ding zint AA Gent­coach Mir­cea Red­nic al­ler­minst en gis­te­ren liet hij ver­staan dat zijn ge­duld met El Gha­nas­sy ze­ker niet on­ein­dig is: ‘Nor­maal praat ik hier­over niet met de pers, maar ik heb niets te ver­ber­gen. Ik heb heel veel ge­praat met Yas­si­ne, ook over zijn re­ac­tie van vo­ri­ge week. Hij moet le­ren in­zien dat veel ta­lent niet vol­staat om een goe­de spe­ler te wor­den.’

‘De beslissing van je coach moet je aan­vaar­den. Ver­geet niet dat hij te­gen Charleroi ook niet goed speelde. Ik be­grijp het als een spe­ler boos is als hij niet speelt, zo­lang hij maar een goe­de re­ac­tie in huis heeft wan­neer hij mag in­val­len. Maar Yas­si­nes hou­ding naar de fans toe kan ik niet to­le­re­ren. Je moet hen al­tijd be­dan­ken. Ze ver­wach­ten na­tuur­lijk meer van ons, maar ze zijn al­tijd po­si­tief ge­ble­ven. Zon­der fans heb je ook geen ploeg.’

‘Stren­ge hand no­dig’

‘Maar hij heeft het vol­gens mij be­gre­pen. De­ze week train­de hij uit­ste­kend. Ik heb al veel met Yas­si­ne ge­bab­beld, maar ik blijf het niet her­ha­len. Mijn spe­lers zijn profs en moe­ten dus ook niet gaan uit­hui­len in de kran­ten. Als je een pro­bleem hebt, kom je bij mij. Dat deed hij niet. Yas­si­ne is 23 jaar oud en kan ze­ker een hoog ni­veau aan. Maar mis- schien heeft hij wel een stren­ge hand no­dig. Yas­si­ne mag blij zijn dat hij bij de groep zit. Ver­geet niet dat hij re­cent nog een boe­te kreeg om­dat hij te zwaar stond. Ik sprak nu ook met zijn va­der en ik hoop dat we een op­los­sing vin­den die goed is voor ie­der­een.’

HET NIEUWS­BLAD WEEK­END Hein Van­hae­ze­brou­ck

Fo­to: ig

VAN­HAE­ZE­BROU­CK 9 DU­RY 8 VAN­HAE­ZE­BROU­CK 8,5 DU­RY 9,5 El Gha­nas­sy’s ge­drag kan zijn coach al­ler­minst be­ko­ren. Ge­boor­te­da­tum: Clubs:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.