Het rap­port van top­trai­ners Hein Van­hae­ze­brou­ck en Fran­c­ky Du­ry, zon­dag te­gen­over el­kaar in der­by

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - FRANK BUY­SE

Vee­ka-Es­se­vee, loei­en­de streek­der­by, dat is ook wel de con­fron­ta­tie tus­sen Hein Van­hae­ze­brou­ck en Fran­c­ky Du­ry. De laat­ste twee trai­ners van het jaar, al­le­bei al­weer met lof over­la­den. De ex-on­der­wij­zer heft min­der het vin­ger­tje, de ex-po­li­tie­man is mil­der ge­wor­den. Maar wie is nu de bes­te trai­ner? man, die van Van­hae­ze­brou­ck ne­gen) maak­te op an­der­half jaar van een club met een bud­get van acht mil­joen eu­ro een vi­ce­kam­pi­oen, die be­gin de­cem­ber weer twee­de staat en ook in de Eu­ro­pa Le­a­gue ver­baast. Maar wie is nu de bes­te? We zoch­ten naar een ant­woord op ba­sis van vijf stel­lin­gen. Aan de Ga­ver­beek is meer in­di­vi­du­eel ta­lent te vin­den, maar net iets min­der pro­gres­sie te de­tec­te­ren. Sterk­hou­ders Ma­lan­da en Ha­zard zijn ras­ta­len­ten. In Lil­le on­der­vindt De­lap­la­ce dat hij zijn pres­ta­ties van vo­rig sei­zoen voor een groot deel te dan­ken had aan de ploeg­co­he­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.