Sup­por­ters­club Ro­de Dui­vels laat weer le­den toe

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Sup­por­ters­club 1895, de of­fi­ci­ë­le fan­club van de Ro­de Dui­vels, aan­vaardt weer in­schrij­vin­gen. Sinds eind mei was dat on­mo­ge­lijk we­gens een le­den­stop. Die kwam er na­dat zich al ruim 24.000 men­sen had­den aan­ge­slo­ten, die op die ma­nier voor­rang ver­kre­gen bij de ver­koop van kaart­jes.

Wie zich nu in­schrijft bij 1895, kan zich zo kan­di­daat stel­len om tic­kets te be­mach­ti­gen voor wed­strij­den van Bel­gië op het ko­men­de WK. Per match zijn er zo’n 3.500 à 4.000 tic­kets be­schik­baar via de of­fi­ci­ë­le fan­club. Pas wan­neer ie­mand ook tic­kets krijgt toe­ge­we­zen, moet hij of zij het lid­geld voor Sup­por­ters­club 1895 be­ta­len. Trou­we le­den, die wed­strij­den bij­woon­den tij­dens de voor­bije cam­pag­ne en ze­ker zij die de Ro­de Dui­vels ver­ge­zel­den op ver­plaat­sing, ge­nie­ten voor­rang. Vol­gen­de week vrij­dag, na de lo­ting, moet blij­ken hoe­veel tic­kets er per wed­strijd be­schik­baar zijn. Kort­rijk kan zon­dag een be­roep doen op Gert­jan De Mets. De 26-ja­ri­ge mid­den­vel­der werd vo­rig week­end uit­ge­slo­ten te­gen OH Leu­ven na­dat hij een doel­punt ver­hin­der­de met de arm. De Ge­schil­len­com­mis­sie schors­te hem voor een speel­dag, maar Kort­rijk ging in be­roep. Gis­te­ren werd hij als­nog vrij­ge­spro­ken door het Be­roeps­co­mi­té. Daar­door komt De Mets zon­dag ge­woon aan de af­trap te­gen Zul­te Wa­re­gem. Goed nieuws dus voor Vee­kaa. ‘Ui­ter­aard speelt het ook niet in ons na­deel dat Es­se­vee don­der­dag nog Eu­ro­pees speelde’, voeg­de Van­hae­ze­brou­ck er nog aan toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.