David Van den Broeck legt uit waar­om Jel­le Vos­sen zijn plaats heeft in de de­fi­ni­tie­ve se­lec­tie van Wilmots

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Mocht u er nog aan twij­fe­len: Jel­le Vos­sen be­wees te­gen Dy­na­mo Kiev met zijn hon­derd­ste doel­punt dat hij en al­leen hij ‘Mis­ter Genk’ is. Of dat genoeg is om straks met de Ro­de Dui­vels naar het WK te gaan, kan al­leen bonds­coach Marc Wilmots zeg­gen, maar feit is: Vos­sen blijft mooi sol­li­ci­te­ren. Vraag een Genk-sup­por­ter naar de clu­bi­co­nen en de na­men van Pier­re De­nier en Bran­ko Strupar zul­len vaak de re­vue pas­se­ren. Maar wie het meest ge­noemd zal wor­den: Jel­le Vos­sen. Met recht en re­den: de 24-ja­ri­ge Ei­gen­bil­ze­naar is al ja­ren de ver­per­soon­lij­king van de Lim­burg­se fu­sie­club en schoot zich don­der­dag­avond te­gen Dy­na­mo Kiev voor­goed in de club­ge­schie­de­nis met zijn hon­derd­ste doel­punt voor Genk: een har­de pe­nal­ty recht­door.

Als een tar­get­man

Je moet het Vos­sen na­ge­ven: hoe­wel hij een moei­lijk sei­zoen kent, blijft hij zijn ef­fi­cien­te zel­ve en zit hij al­weer aan veer­tien stuks, al­le com­pe­ti­ties sa­men. Waar­om een moei­lijk sei­zoen? Om­dat hij dit keer geen Ogun­ji­mi, geen Ben­te­ke of geen Plet naast zich heeft om rond te zwer­ven. Want dan ko­men zijn kwa­li­tei­ten nog eens dub­bel tot hun recht. U zult het mer­ken wan­neer Mboyo op­nieuw klaar is, pas dan zien we de al­ler­bes­te Vos­sen. On­dank­baar, zo noemt de Genk­se aan­voer­der zijn hui­di­ge taak op het veld. Om­dat hij het ook niet graag doet, al­leen voor­in spe­len. Veel coa­ches zou­den het niet in dank af­ne­men als hun spits zo­iets zegt, maar Been be­seft goed genoeg waar­om Vos­sen het zegt. ‘Om­dat het sim­pel­weg on­dank­baar ís’, zegt Been. ‘Dat zag je te­gen Kiev. De hoofd­taak van Jel­le mo­men­teel is aan­speel­baar zijn, maar hij moest weer al­leen op­tor­nen te­gen twee bo­men. Het knap­pe is: hij haal­de er weer het maxi­ma­le uit. Je ziet dat hij de slim­heid heeft om ook te­gen gro­te spe­lers het du­el te win­nen en voor voort­gang te zor­gen. Dat zag je bij die twee­de goal, waar­bij hij Ku­mord­zi een as­sist gaf met de kop. De

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.