Ke­vin Mi­ral­las na de tac­kle: ‘Ik ben geen been­hou­wer’

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

voor Ma­rou­a­ne

Team­spi­rit een pro­bleem

‘Rooney en Van Per­sie zijn ze­ker niet zwak­ker dan Ag­üe­ro en Neg­re­do’, be­seft Ver­tong­hen. ‘Het zijn on­ge­lo­fe­lij­ke spe­lers en ze wor­den nog al­tijd be­ter Een week na zijn hor­rortac­kle op Luis Su­a­rez, pleit Ke­vin Mi­ral­las on­schul­dig. In een in­ter­view met de Waal­se krant geeft hij aan dat er geen kwaad op­zet was.

‘Ik pro­beer­de echt de bal te spe­len’, al­dus Mi­ral­las. ‘ Maar op het laat­ste mo­ment schermt hij die af met zijn been. Mijn voet was al te hoog, ik kon hem niet meer ver­mij­den. Ik dacht met­een: Ik krijg hier een ro­de kaart. Te­ge­lijk hoop­te ik dat ik hem niet ern­stig had ver­wond. Toen ik hem zag op­staan en de af­druk van mijn noppen in zijn been zag, was ik op­ge­lucht. Hij kon de wed­strijd uit­spe­len.’

Bij de rust van de wed­strijd stap­te Mi­ral­las op Su­a­rez af: ‘Ik heb ge­zegd dat ik de bal pro- beer­de te spe­len. Maar het was een der­by en hij re­a­geer­de ge­a­gi­teerd. Ik heb hem her­in­nerd aan het feit dat hij in de vo­ri­ge der­by twee van onze spe­lers heeft ge­bles­seerd: een cen­tra­le ver­de­di­ger en mij. Op dat mo­ment heeft hij be­seft dat te­gen­prut­te­len niet veel zin had.’ Om­wil­le van die voor­ge­schie- de­nis dacht de Brit­se pers dat Mi­ral­las uit was op re­van­che, maar dat weer­legt hij: ‘He­le­maal fout. Om­dat het om Su­a­rez gaat, wordt er ge­woon meer over ge­praat. Nor­maal ge­zien maakt hij der­ge­lij­ke fou­ten. Nu, ik had een even­tu­e­le sanc­tie aan­vaard. Het was in­der­daad een ge­vaar­lij­ke ac­tie. Mijn ploeg­maats heb­ben met mij ge­la­chen. Mijn tac­kle was on­han­dig en ik had rood kun­nen krij­gen.’

Goal en as­sist

Mi­ral­las be­treurt dat het in­ci­dent zijn uit­ste­ken­de wed­strijd over­scha­duw­de. ‘Ik heb ge­scoord en een as­sist ge­ge­ven, maar in Bel­gië wordt en­kel over die tac­kle ge­praat. Ik ben geen been­hou­wer.’ en be­ter. Rooney en Van Per­sie zijn de be­lang­rijk­ste spe­lers, maar de kracht van Uni­ted is dat ze al­tijd zo sterk zijn als een team.’ Pre­cies die team­spi­rit leek op Man­ches­ter Ci­ty een pro­bleem voor Tot­ten­ham. De Spurs heb­ben een aan­tal jon­ge spe­lers en veel men­sen kij­ken naar meer er­va­ren spe­lers als Jan Ver­tong­hen om de rest op sleep­touw te ne­men. ‘Toch ligt dat niet in mijn natuur’, ver­rast Ver­tong­hen. ‘Als ik denk dat het no­dig is, zal ik het doen. Maar ik ga me niet for­ce­ren om het te doen. We zijn met vijf of zes er­va­ren jon­gens die de an­de­ren kun­nen bij­stu­ren.’

Fo­to: pn

Jan Ver­tong­hen en Tot­ten­ham gin­gen met de bil­len bloot te­gen Man­ches­ter Ci­ty: 6-0.

Fo­to: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.