Va­can­soleil en De Gendt heb­ben ak­koord

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Tho­mas De Gendt en Va­can­soleil zijn het eens ge­wor­den over het ver­bre­ken van hun ver­bin­te­nis. De Oost-Vla­ming eis­te fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie voor zijn nog twee jaar lo­pen­de contract bij de op­ge­doek­te ploeg en liet de re­ke­nin­gen van Va­can­soleil blok­ke­ren. Gis­te­ren be­reik­ten de twee par­tij­en een – on­ge­twij­feld fi­nan­ci­ë­le – re­ge­ling. ‘Maar we heb­ben af­ge­spro­ken om niet over de de­tails te com­mu­ni­ce­ren’, al­dus Daan Luij­ckx, ex-ma­na­ger van Va­can­soleil. De Gendt is in­tus­sen on­der dak bij Ome­ga Phar­ma-Quick Step, maar moest naar ei­gen zeg­gen tach­tig pro­cent in­le­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.