Boo­nen en zijn vrien­den in het Mol­se zand

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Al voor de vijf­de keer zijn Tom Boo­nen en zijn col­le­ga­weg­ren­ners voor één keer veld­rij­ders, langs het Zil­ver­meer van Mol, op een boog­scheut van Boonens woon­plaats. Be­hal­ve Boo­nen rij­den za­ter­dag heel wat be­ken­de na­men zich in het zweet, als voor­be­rei­ding op het ko­men­de weg­sei­zoen. Een greep: Jan Ba­ke­lants, Ja­kob Fuglsang, Ni­ki Terpstra, Tho­mas De Gendt, Guil­lau­me Van Keirs­bul­ck... De win­naar van vo­rig jaar, Zde­nek Sty­bar, moet als ge- we­zen we­reld­kam­pi­oen veld­rij­den één mi­nuut na de an­de­ren star­ten. Vóór de prof­koers is er ook een kam­pi­oe­nen­cross, met on­der an­de­ren Li­bo­ton, Museeuw, De Bie, Hery­gers, Al­dag... De toe­gang is 10 eu­ro (kinderen tot 14 jaar gra­tis). De op­brengst gaat naar het goe­de doel, de vzw Mo­ve to Im­pro­ve, die zich be­kom­mert om kinderen met aan­ge­bo­ren be­we­gings­pro­ble­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.