Fu­sie is rond

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

VK Huldenberg en SK Ot­ten­burg gaan van­af 1 ju­li op in één fu­sie­club. Zo kan er ook ge­start wor­den met één gro­te jeugd­wer­king met min­stens één ploeg per leef­tijds­ca­te­go­rie. Er is ook een jeugd­co­ör­di­na­tor én vol­waar­dig jeugd­be­stuur voor­zien. Voor in­fo: www.ons­nieuw­ver­haal.be en Twit­ter of Fa­ce­book. Op 7 de­cem­ber wordt de laat­ste der­by tus­sen Huldenberg en Ot­ten­burg ge­speeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.