Kost­win­ner van het ge­zin

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Bas­sam (leef­tijd on­be­kend) werkt in een ca­fé in het Jordaan­se Am­man. Zijn fa­mi­lie heeft zijn in­ko­men no­dig om de huur van hun een­vou­dig ap­par­te­ment te be­ta­len. Zijn moe­der en broer zijn ziek en zijn an­de­re broer Bas­sel is om het le­ven ge­ko­men bij een ra­ket­aan­val in de buurt van Da­mas­cus. Hoe­wel zijn moe­der fi­nan­ci­ë­le hulp krijgt, is het loon van Bas­sam cru­ci­aal om de eind­jes aan el­kaar te kno­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.