OM HET KWAR­TIER ER­GENS AN­DERS BOB-CON­TRO­LE

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Tij­dens de nieu­we BOB-cam­pag­ne zul­len po­li­tie­agen­ten zich heel snel en met klei­ne ploe­gen ver­plaat­sen. Soms zul­len ze zelfs amper een kwar­tier ter plaat­se blij­ven. ‘Want hoe lan­ger we op de­zelf­de plaats blij­ven con­tro­le­ren, hoe klei­ner de kans wordt om be­stuur­ders te be­trap­pen die on­der in­vloed rij­den.’ Dat komt voor­al door de so­ci­a­le me­dia, waar heel snel aan an­de­re chauf­feurs door­ge­ge­ven wordt waar gro­te con­tro­le­ac­ties plaats­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.