Al­di bindt in: win­kels niet open op zon­dag

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Het per­so­neel van Al­di heeft gis­te­ren haar blok­ka­de van de dis­tri­bu­tie­cen­tra­le in Roe­se­la­re be­ëin­digd. De vak­bon­den pro­tes­teer­den te­gen het plan van Al­di om de win­kels aan de kust ook op zon­dag te ope­nen. De di­rec­tie bond in.

De vak­bon­den had­den woens­dag het dis­tri­bu­tie­cen­trum in Roe­se­la­re van de wa­ren­huis­ke­ten ge­blok­keerd. Ook de chauf­feurs die moesten zor­gen voor de be­voor­ra­ding van de fi­li­a­len in West-Vlaan­de­ren, het Mee­tjes­land en He­ne­gou­wen, steun- den de ac­tie. Daar­door ble­ven der­tig win­kels dicht. De di­rec­tie van Al­di had plan­nen om de win­kels langs de kust en in toe­ris­ti­sche cen­tra ook op zon­da­gen open te hou­den, en dat pik­ten de bon­den niet. Na een ver­ga­de­ring gis­ter­och­tend werd het item van ta­fel ge­haald. Dat was met­een ook het eind­sig­naal van de pro­test­ac­tie. ‘Het con­flict is nu van de baan, en de ge­sprek­ken over het the­ma zijn op­ge­schort’, laat de di­rec­tie we­ten. ‘De be­voor­ra­ding is on­mid­del­lijk weer op­ge­start en al­le win­kels zijn weer open­ge­gaan.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.