‘Ie­der­een moet te al­len tij­de pen­si­oen ken­nen’

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

PS-voor­zit­ter Paul Mag­net­te (fo­to) licht­te op een con­fe­ren­tie voor se­ni­o­ren een tip­je van de slui­er op over de so­ci­a­lis­ti­sche pen­si­oen­plan­nen. De PS wil de pen­si­oen­leef­tijd op 65 jaar hou­den en wil ie­der­een on­li­ne toe­gang ge­ven tot in­fo over zijn of haar pen­si­oen. ‘Ie­der­een zou moe­ten we­ten hoe­veel recht hij of zij heeft op pen­si­oen’, zegt Mag­net­te in de Sud­pres­se- kran­ten. ‘De mees­te der­tig- of veer­tig­ja­ri­gen heb­ben daar op dit mo­ment geen idee van en, laat ons eer­lijk zijn, het is al­les­be­hal­ve een­vou­dig om daar in­for­ma­tie over te krij­gen.’ De PS wil ook min­stens één keer per jaar naar al­le werk­ge­vers een brief stu­ren met de stand van za­ken over hun pen­si­oen.

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.