Cat­walk lo­ve

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Als je zo­wel shows in New York, Lon­den, Mil­aan als in Pa­rijs loopt, kan het soms moei­lijk zijn om af­spraak­jes in te plan­nen. Dit mo­del sprong gis­te­ren een gat in de lucht toen na de show van Ann De­meu­le­mees­ter haar ge­lief­de haar aan de uit­gang van de back­sta­ge stond op te wach­ten. Voor de tien­tal­len ca­me­ra’s werd er in­nig ge­zoend en ge­knuf­feld. De jon­gen zou ge­rust zelf een mo­del­len­car­ri­è­re kun­nen over­we­gen, kwes­tie van de agen­da’s ge­mak­ke­lij­ker op el­kaar af te stem­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.