Ier­se dans, maar ook pro­test bij eer­ste vlucht van Ry­a­nair

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De eer­ste vlucht van Ry­a­nair va­nop Za­ven­tem werd ge­vierd met Ier­se mu­ziek en dans. Maar de vak­bon­den vre­zen dat het gro­te­re aan­bod en de ver­zwaar­de con­cur­ren­tie op de lucht­ha­ven ten kos­te zal gaan van de be­dien­den daar. Daar­om werd gis­te­ren een pro­test­mars ge­hou­den rond­om de lucht­ha­ven en wer­den pam­flet­ten uit­ge­deeld aan de rei­zi­gers in de ver­trek­hal. Thie- ry Vu­che­len (ACLVB) legt uit: ‘We wil­len naar aan­lei­ding van de komst van ver­schil­len­de la­ge­kos­ten­maat­schap­pij­en naar Za­ven­tem een dui­de­lijk sig­naal ge­ven aan Brus­sels Air­port Com­pa­ny en aan al­le werk­ge­vers in de lucht­ha­ven­re­gio: werk­ne­mers mo­gen niet de du­pe zijn van de woe­ke­ren­de con­cur­ren­tie­slag tus­sen ver­schil­len­de be­drij­ven.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.