Genk ver­liest zon­dag best niet in Anderlecht want AA Gent hijgt in de nek van de Lim­bur­gers

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Racing Genk had dat graag voor de eer­ste keer in zijn ge­schie­de­nis ge­lukt, maar het voet­bal­de in ei­gen huis sim­pel-

Ver­ras­send aan­val­lend

Fer­re­ra had voor­af ge­zegd dat we qua na­men geen we­reld­schok­ken­de ver­an­de­rin­gen moesten ver­wach­ten. Hij hield woord. Zelfs Mboyo, die te­gen Waas­land-Be­ve­ren nog aan de rust zijn boel­tje pak­te na­dat hij ge­wis­seld werd, stond op­nieuw in de ba­sis. Hij kreeg geen straf van de club. Bij­na elf de­zelf­de na­men, maar de op­stel­ling en tac­tiek daar­en­te­gen: he­le­maal an­ders dan on­der Ma­rio Been. Fer­re­ra koos voor een 4-3-3, met backs die bij­zon­der hoog lie­pen te voet­bal­len en om de beurt naar har­ten­lust naar vo­ren moch­ten trek­ken. Ku­mord­zi moest dat als ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der op­van­gen. Voor­in kreeg Jel­le Vos­sen de steun van Mboyo en De Ceu­laer op de flan­ken. Ei­gen­lijk veel aan­val­len­der dan we ge­dacht had­den van Fer­re­ra, die voor­al be­kend staat om zijn fo­cus op or­ga­ni­sa­tie. Het le­ver­de een match­be­gin op waar­in Genk niet lan­ger ein­de­loos zat te brei­en, maar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.