Genk­se spe­lers ba­len als een stek­ker na uit­scha­ke­ling

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Dat Racing Genk geen ge­schie­de­nis heeft ge­schre­ven gis­ter­avond, von­den in de eer­ste plaats de spe­lers heel jam­mer. Fla­ters la­gen aan de ba­sis van de ne­der­laag. ‘Ik heb er geen ver­kla­ring voor’, zegt Kri­s­tof Van Hout. ‘Dit is erg zuur.’ Pas­sen­der kon ge­le­gen­heids­doel­man Kri­s­tof Van Hout de ne­der­laag te­gen Anz­hi niet om­schrij­ven. ‘We slik­ken twee lul­li­ge te­gen­doel­pun­ten, waar ik geen ver­kla­ring voor kan vin­den.’ Het­zelf­de ge­luid ho­ren we bij Jeroen Si­maeys, die het ei­gen doel­punt van Ts­hi­man­ga en de fla­ter van Ka­ra jam­mer vond. ‘We za­ten goed in de wed­strijd, maar uit­ein­de­lijk ge­ven we die zelf uit han­den door die dom­me te­gen­doel­pun­ten’, zei de cen­tra­le ver­de­di­ger. ‘Hoe dat komt? Geen idee, ik kan niet in de hoof­den van die jon­gens kij­ken. Na de eer­ste te­gen­tref­fer kon­den we niet an­ders dan aan­val­len, maar ja, dan valt die twee­de goal en is het ge­daan.’ Bei­de spe­lers had­den noch­tans het ge­voel dat er meer te ra­pen viel. ‘Zij wa­ren ze­ker niet be­ter aan het spe­len dan wij’, zegt Si­maeys. ‘We had­den de match on­der con­tro­le, maar we kon­den geen gro­te kan­sen ver­sie­ren. Dit is dood­zon­de, want het zat er in.’ Kri­s­tof Van Hout keek, on­danks de ne­der­laag en de uit­scha­ke­ling, toch al voor­uit naar wat nog ko­men gaat. ‘We moe­ten nu al­les op de com­pe­ti­tie zet­ten. Van­af mor­gen (van­daag, nvdr.) zul­len we de wed­strijd te­gen Anderlecht voor­be­rei­den. Dat wordt ook geen mak­ke­lij­ke wed­strijd, maar er zijn geen mak­ke­lij­ke te­gen­stan­ders meer voor ons’, is Van Hout hard.

Fo­to: blg

Kri­s­tof Van Hout kreeg twee lul­li­ge doel­pun­ten te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.