Kel­ly Druyts pakt his­to­risch goud in scratch op WK pis­te in Ca­li

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - FRED­DY DE GEEST

Kel­ly Druyts (24) be­haal­de voor ons land gis­te­ren goud in de scratch in het Co­lom­bi­aan­se Ca­li. Daar­mee open­de ze de we­reld­kam­pi­oen­schap­pen op fan­tas­ti­sche wij­ze en eer­de ze op een unie­ke ma­nier de gis­te­ren be­gra­ven Kri­s­tof God­daert. De Pauw zit ook de bes­te vriend van Kri­s­tof God­daert in de Bel­gi­sche baan­ploeg.

Spor­tief liep het dus wel goed. Kel­ly Druyts nam met haar gou­den me­dail­le op de ope­nings­dag met­een de druk weg bij de Bel­gen, die naar ZuidA­me­ri­ka wa­ren ge­trok­ken met het doel mi­ni­maal één me­dail­le mee haar huis te ne­men.

Druyts kreeg de ti­tel niet op een pre­sen­teer­blaad­je: om goud te pak­ken moest ze voor­bij de twee­vou­di­ge Pool­se we­reld­kam­pi­oe­ne Ka­tar­zina atar­zina Paw­lows­ka, die op drie op een rij hoop­te. Maar de 24-ja­ri­ge ren­ster van Top­sport t Vlaan­de­ren-Pro Duo koos voor de juis­te tac­tiek in de gril­li­ge scratch.

Pri­ma ge­voel

‘Mijn win­ter­cam­pag­ne ne was noch­tans niet echt goed. d. Daar­om hoor­de ik op ditWK­niet bij de fa­vo­rie­ten. Dat was een voor­deel. Ik had van het be­gin van de veer­tig ron­den du­ren­de wed­strijd een pri­ma ge­voel. Dan durf ik er soms nog eens in­vlie­gen, maar meest­al is dat niet het juis­te sce­na­rio.’ ‘Het krie­bel­de toen de Duit­se Step­ha­nie Pohl nog voor half­koers weg rits­te, maar ik bleef zit­ten. Op 15 ron­den van het ein­de waag­den de Co­lom­bi­aan­se Sal­ce­do Zam­bra­no en de Rus­si­sche Ro­ma­nyu­ta hun kans, maar ook toen bleef ik toe­kij­ken. Op zes ron­den van het ein­de koos de Ier­se Caro­li­ne Ry­an voor de aan­val. Ik an­ti­ci­peer­de on­mid­del­lijk. Er werd even ge­twij­feld en we ver­sier­den een klei­ne voor-

HET NIEUWS­BLAD sprong. Met nog drie ron­den te gaan stond ik er he­le­maal al­leen voor. Het werd de lang­ste ki­lo­me­ter uit mijn le­ven, maar ik red­de het. In de scratch moet je nu een­maal gok­ken. Het is vaak al­les of niets. Het werd al­les.’

Fo­to: pn

Druyts reed een slim­me rit en ver­schalk­te de te­gen­stand. Het is net geen hal­ve eeuw ge­le­den dat ons land op de baan nog eens een we­reld­kam­pi­oe­ne bij de eli­te had. De laat­ste was Yvon­ne Reyn­ders, die zo­wel in 1961, 1964 en 1965 goud pak­te in de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.