Chiefs na rui­me over­win­ning in He­ren­tals ze­ker van eind­ron­de

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

De deel­na­me aan de play­offs staat nu vast voor Chiefs Leu­ven dank zij een rui­me ze­ge (1-9) in He­ren­tals vo­ri­ge week. In Deur­ne moesten ze daags na­dien pas de dui­men leg­gen in over­ti­me, na een in­ci­dent­rijk wed­strijdein­de (2-1). Jesse Rae­kel­boom, vrij­dag slacht­of­fer van een agres­sief He­ren­tals, werd daags na­dien uit voor­zorg langs de kant ge­la­ten. Ook Mor­gan Vi­al­le ont­brak in Deur­ne, net als de U23-jon­ge­ren, die een wed­strijd in hun ei­gen ca­te­go­rie moesten spe­len. Daar­door kon­den de Chiefs slechts ne­gen veld­spe­lers op­stel­len te- gen de Phant­oms. Het werd een enorm boei­en­de wed­strijd, met wei­nig doel­pun­ten. Mi­chael Van Egdom open­de na 2’ de sco­re, na knap sa­men­spel met Thu­ru­ra en Pel­le­grims. Phant­oms Deur­ne her­stel­de het even­wicht in de slot­fa­se van de twee­de pe­ri­o­de. Die ver­liep aan een erg hoog tem­po met heel wat doel­kan­sen. Maar bei­de goa­lies speel­den een ster­ke par­tij. ‘Ook in de der­de pe­ri­o­de bleef het tem­po ver­schroei­end hoog’,a ldus pr Bart De Keyser. ‘He­laas werd het prach­ti­ge ijs­hoc­key­spel dat bei­de teams toen brach­ten, ver­stoord door en­ke­le be­twist­ba­re be­slis­sin­gen van de wed­strijd­lei­ding. En dat in het na­deel van bei­de teams. Bij Leu­ven za­ten op ze­ker mo­ment liefst vier spe­lers te­ge­lijk op de straf­bank. Knap dus van on­ze jon­gens die in de­ze pe­ri­o­de het hoofd koel hiel­den en de Phant­oms uit­ste­kend op­vin­gen. In de slot­fa­se werd ons zelfs de over­win­ning ont­no­men toen een schit­te­rend doel­punt van Dean Thu­ru­ra met een schot in de krui­sing om on­be­grij­pe­lij­ke re­de­nen af­ge­keurd werd.’ In over­ti­me werd een fout op Leu­ve­naar Ber­zins niet ge­flo­ten. Van­avond (21 uur) en zon­dag (20 uur) moe­ten de Chiefs het uit en thuis op­ne­men te­gen Olym­pia Heist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.