Di­rec­teur spreekt voor het eerst na vlucht­mis­drijf: ‘Ik blijf te­rug­ke­ren naar de plaats van het on­ge­val’

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE - (ima)

School­di­rec­teur Ed Van­nu­ten, die eind ja­nu­a­ri een meis­je van haar fiets reed en weg­vlucht­te, spreekt voor het eerst. ‘Het eni­ge wat telt, is de ge­zond­heid van dat meis­je’, zegt hij. De 27-ja­ri­ge Sa­ra ligt nog al­tijd in een co­ma en zal blij­ven­de let­sels over­hou­den aan het on­ge­val. Van­nu­ten wil graag con­tact op­ne­men met haar fa­mi­lie. ‘Maar voor hen is het nog te vroeg.’ De school­di­rec­teur blijft er wel bij dat hij die avond niet moed­wil­lig vlucht­mis­drijf pleeg­de. ‘Ik wist niet dat ik ie­mand had aan­ge­re­den. Ik ben ’s avonds al meer­maals naar de plek van het on­ge­val te­rug­ge­gaan. Het is daar aan de don­ke­re kant, ik dacht echt dat ik een paal­tje of ob­sta­kel had ge­raakt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.