Van bre­de gan­gen tot toi­let met nood­knop

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Wie aan zee een ap­par­te­ment koopt bij Ver­sluys Bouw­groep kan nu al zijn wen­sen met het oog op la­ter aan­vin­ken op een check­list. Een greep uit de mo­ge­lijk­he­den:

Bre­de gan­gen

Aan­ge­pas­te bre­de deur­ope­nin­gen

Vloe­ren op zelf­de ni­veau (zon­der hin­der­lij­ke ver­ho­gin­gen of ver­la­gin­gen)

Draai­deu­ren met au­to­ma­ti­sche deur­pom­pen via de­tec­tie

Aan­ge­past lig­bad met ver­laag­de in­stap en weg­neem­ba­re bad­zit

Ver­laag­de in­stap­dou­che met op­klap­baar en draai­ba­re dou­che­zit met bij­ho­ren­de in­ox steun­beu­gels en toe­be­ho­ren

Ver­hoogd aan­ge­past hang­toi­let met ex­tra op­klap­ba­re in­ox beu­gel (met even­tu­eel ge­ïn­te­greer­de nood- of op­roep­knop)

Keu­ken­meu­bel op maat met ex­tra scha­ke­laars en stop­con­tac­ten

Nood- of op­roep­knop vrij te in­te­gre­ren vol­gens uw wen­sen

Naast de leef­ruim­te ook vi­de­o­foon be­die­ning mo­ge­lijk van­uit slaap­ka­mer, keu­ken en/of bad­ka­mer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.