25

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De stem­bu­reaus zul­len bij de ver­kie­zin­gen een uur lan­ger open­blij­ven dan nor­maal. De maat­re­gel is het ge­volg van de sa­men­val­len­de ver­kie­zin­gen. Op 25 mei wordt een re­gi­o­naal, fe­de­raal én Eu­ro­pees par­le­ment ge­ko­zen, waar­door de men­sen lan­ger in het stem­hok­je zul­len blij­ven staan dan bij apar­te ver­kie­zin­gen. Wie met pot­lood en pa­pier moet stem­men, kan dat tot 14 uur. De elek­tro­ni­sche stem­bu­reaus blij­ven open tot 16 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.