Or­de van Ge­nees­he­ren on­ge­rust na­dat goed­ko­pe Turk­se oog­kli­niek fi­li­aal opent in Bel­gië

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - FRANK POOSEN

Een Turk­se oog­kli­niek ron­selt pa­ti­ën­ten in ons land en heeft zelfs een fi­li­aal ge­o­pend in Ant­wer­pen. Daar wordt het voor­on­der­zoek ge­daan; de oog­ope­ra­tie zelf ge­beurt in Tur­kije. Aan een frac­tie van de prijs die het in Bel­gië zou kos­ten. Test-Aan­koop en de Or­de van Ge­nees­he­ren ma­nen kan­di­daat-pa­ti­ën­ten aan tot gro­te voor­zich­tig­heid. wen voor al te veel en­thou­si­as­me voor een oog­las­er­be­han­de­ling in Tur­kije. ‘Er zijn veel vra­gen. Hoe kan je als pa­ti­ënt ze­ker zijn dat je kwa­li­teits­vol­le zor­gen krijgt? De eer­ste ken­nis­ma­king in het fi­li­aal in Bel­gië is geen ga­ran­tie dat het in Tur­kije al­le­maal in or­de is. Er kan ook een taal­pro­bleem zijn, waar­door je in het zie­ken­huis zelf mis­schien niet goed be­grijpt wat er al­le­maal ge­beurt, of wat de be­han­de­len­de arts je zegt. En wat als er ach­ter­af pro­ble­men zijn? Bij el­ke in­greep zijn er com­pli­ca­ties, hoe wordt dat in dit ge­val op­ge­lost?’, vraagt Mar­ti­ne Van­hec­ke van Test-Aan­koop zich af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.