Weyts wil vol­le­di­ge over­dracht rij­op­lei­ding naar ge­wes­ten

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (N-VA) wil dat Vlaan­de­ren he­le­maal be­voegd wordt voor de rij­op­lei­ding. Door de zes­de staats­her­vor­ming mo­gen de deel­sta­ten zich voort­aan wel met de rij­op­lei­ding be­zig­hou­den, maar kun­nen ze niet ra­ken aan de in­houd er­van of de na­scho­ling. ‘Knots­gek’, noem­de Weyts dat gis­te­ren op Ra­dio 1. Hij roept al­le an­de­re deel­sta­ten op sa­men van de fe­de­ra­le over­heid te ei­sen dat het he­le pak­ket on­der hun be­voegd­heid valt. ‘Er is ruim­te tot in­ter­pre­ta­tie in de wet, ge­bruik die in func­tie van goed be­stuur.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.