Rood­wang­schild­pad

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ver­sprei­ding: na­dat ze vrij­ge­la­ten wer­den als huis­dier. Na de Twee­de We­reld­oor­log is de vraag naar de rood­wang­schild­pad als huis­dier be­gin­nenn te stij­gen. Door­dat in on­ze con­trei­en na­tuur­lij­ke vij­an­denan­den (o.a. kro­ko­dil­len en gro­te roof­vis­sen) ont­bre­ken,n, blij­ven de­ze schild­pad­den ja­ren­lang in on­ze open wa­te­ren en ri­vie­ren rond­zwer­ven. Som­mi­gen die­ren en wor­den wel 40 jaar oud. Ge­luk­kig kan de soort zich bij ons (voor­lo­pig nog) niet voort­plan­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.