Ca­na­de­se gans

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ver­sprei­ding: na­dat ze van­af 1920 ge­ïm­por­teerd wer­den als park- en jacht­vo­gels. De Ca­na­de­se gans is in Bel­gië voor het eerst in het wild ge­sig­na­leerd in 1973. Sinds 1990 is de po­pu­la­tie enorm be­gin­nen te groei­en. In­tus­sen zijn ze zo mas­saal aan­we­zig en agres­sief

te­gen an­de­re vo­gel­soor­ten dat ze het na­tuur­lijk even­wicht ver­sto­ren. Hun over­vloe­dig mest tast vij­vers en oe­vers aan zo­dat ook vis­soor­ten in de pro­ble­men ko­men. Hun vraat­zucht is groot, de scha­de aan land­bouw­ge­was­sen na een be­zoek van zo­mer­gan­zen is enorm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.