Hals­baHals­band­par­kiet kiet

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ver­spreidVer­sprei­ding: na­dat ze al dan niet op­zet­te-op­zet­te­lijk­lijk vrij­ge­la­ten­vrij­gel wer­denn uit vo­li­è­res. De hals­bahals­band­par­kiet werd in Bel­gië voor het eerst in he­het wild ge­sig­na­leerd­na­leerd in 1966. In 1974 werd een veer­tigtal­tal exem­pla­ren vrij­ge­la­ten bij de slui­ting­ting van een die­ren-die­ren­park.park. Dit vvorm­de de ba­sis­a­sis voor de par­kie­ten die nu rond­ron Brus­sel enn Ant­wer­pen le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.