Hoe ge­ra­ken ze tot hier?

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Met de boot: Ver­bor­gen in de la­din­gen of hout­pa­let­ten. Vissen en an­de­re wa­ter­die­ren suk­ke­len vaak mee in het re­ser­voir. Met het vlieg­tuig: Ver­bor­gen in la­din­gen

Met de vracht­wa­gen/au­to: In la­din­gen of op de au­to-on­der­de­len waar een in­sect, klein zoog­dier of am­fi­bie zich kan ver­schui­len.

Uit die­ren­tui­nen en kwe­ke­rij­en: Soms ont­snap­pen uit­heem­se soor­ten die in ge­van­gen­schap zit­ten. Meest­al over­le­ven ze niet, maar som­mi­ge soor­ten heb­ben zich aan­ge­past aan ons kli­maat, zo­als de hals­band­par­kiet.

Als huis­dier: Even niet op­let­ten kan er­voor zor­gen dat de die­ren ont­snap­pen. Som­mi­ge soor­ten zijn ook vrij­wil­lig uit­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.