Wat zijn exo­ten?

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Exo­ten zijn uit­heem­se soor­ten: plan­ten, die­ren of mi­cro-or­ga­nis­men (zo­als schim­mels) die van na­tu­re niet in on­ze con­trei­en voor­ko­men. Het aan­tal neemt we­reld­wijd toe, in Vlaan­de­ren

met en­ke­le hon­der­den per jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.