Stunt op Open Be­drij­ven­dag: sel­fie van­uit een lijk­kist

Als u zon­dag uw Fa­ce­book­vrien­den wil im­po­ne­ren va­nop Open Be­drij­ven­dag, dan is er één adres: uit­vaart­cen­trum De Va­ren in Ou­den­aar­de.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Zaak­voer­der Die­rik De Mid­de­leer van uit­vaart­cen­trum De Va­ren in Ou­den­aar­de pakt voor de ge­le­gen­heid uit met en­ke­le work­shops: proef rijst­pap met gou­den le­pel­tjes, ver­kleed je als be­gra­fe­nis­on­der- ne­mer en neem eens een sel­fie van­uit de kist.

‘Och, een uit­vaart­cen­trum moet niet al­tijd stijf en af­schrik­wek­kend zijn’, zegt uit­ba­ter Die­rik De Mid­de­leer. ‘Ve­le men­sen zijn bang om hier bin­nen te stap­pen en dat ta­boe wil­len we wat door­bre­ken. Je moet hier niet dood­stil zijn, je mag wel de­ge­lijk ge­luid ma­ken als je rond­stapt. En ie­der­een krijgt een kof­fie. Want een warm con-

tact is ei­gen­lijk heel be­lang­rijk in on­ze sec­tor.’ De Mid­de­leer wijst wel op de slo­gan van zijn cen­trum: Dis­creet, se­reen, en met res

pect. ‘Na­tuur­lijk, res­pect voor de over­le­de­ne moet er zijn. Dat staat ook voor­op in al on­ze dien­sten. Maar een lu­diek ac­cent af en toe, dat mag wel eens. En die sel­fies, dat is nu toch po­pu­lair bij de jon­ge men­sen. Dus dach­ten we: Waar­om niet?’

Fo­to: il­vaLie­ven Van As­sche

Be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer Die­rik De Mid­de­leer geeft het voor­beeld en neemt een sel­fie in een doods­kist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.