TRUI­TJE UIT­TREK­KEN

De ne­gen ge­le zon­daars

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Ook bij Lo­ke­ren kre­gen dit sei­zoen al twee strip­pen­de spe­lers (Du­tra en Ab­du­ra­hi­mi) geel. Hal­lo Pe­ter Maes? ‘Har­ba­oui liep zo vo­rig sei­zoen een schor­sing op en zijn ver­van­ger, Du­tra, scoor­de. Uit­ein­de­lijk straf­fen ze voor­al zich­zelf. Ik heb mijn spe­lers er nog niet over aan­ge­spro­ken om­dat ik die emo­tie wel snap. Maar ik ga er in de toe­komst wel een punt van ma­ken. Nu we­gen die ge­le kaar­ten nog niet door, op ter­mijn wel. Het mag niet es­ca­le­ren. Toe­ge­ge­ven, ik heb zon­dag wel staan jui­chen toen Ca­ne­s­in uit­ge­slo­ten werd. Nu is hij zon­dag ge­schorst te­gen ons...’

Fo­to: blg

Ca­ne­s­in was iets te en­thou­si­ast na zijn goal te­gen Club Brug­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.