‘Gou­den Stier’ Gounong­be is vier tot zes we­ken out

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Wes­ter­lo kan vier tot zes we­ken niet re­ke­nen op Fre­de­ric Gounong­be. De Gou­den Stier liep op het veld van Cercle Brug­ge een spier­scheur in de ham­strings op. Met ne­gen doel­pun­ten in ne­gen wed­strij­den was Gounong­be uit­ge­groeid tot dé re­ve­la­tie van het sei­zoens­be­gin. ‘We moe­ten zijn ver­lies ac­cep­te­ren en op zoek gaan naar op­los­sin­gen’, wil­de Dennis van Wijk er niet te lang bij stil­staan. ‘Ik heb ver­schil­len­de op­ties en kan in ver­schil­len­de sys­te­men spe­len. Al mijn spit­sen zijn com­ple­men­tair.’ Voor Sher­jill MacDo­nald komt de wed­strijd van vrij­dag te­gen AA Gent nog te vroeg. Na zijn ver­stoor­de voor­be­rei­ding is de Ne­der­lan­der nog niet vol­doen­de fit. ‘Hij komt van ver en werkt heel hard om zijn ni­veau te­rug te vin­den, maar Mac­kie is een ex­plo­sie­ve spe­ler en heeft iets meer tijd no­dig’, be­seft Dennis van Wijk. ‘Ik ben er­van over­tuigd dat hij ons nog veel dien­sten zal be­wij­zen, maar ik wil niet het ri­si­co ne­men om ook hem zes, ze­ven we­ken kwijt te spe­len met een spier­bles­su­re’, be­sluit de trai­ner.

Fo­to: blg

Fre­de­ric Gounong­be kon eerst nog vie­ren na zijn ne­gen­de goal, maar moest even la­ten ge­bles­seerd het veld ver­la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.